Bylo, nebylo..., Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění

date of exhibition: 2004/12/09 - 2005/01/30
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
type of exhibition: kolektivní