Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému

date of exhibition: 1990/01/15 - 1990/01/28
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: kolektivní