Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992

date of exhibition: 1992/10/29 - 1993/01/17
institution: Jízdárna Pražského hradu
type of exhibition: kolektivní