Pocta Vincentovi, Výtvarníci Vincentu van Googhovi

date of exhibition: 1990/07/29 - 1990/09/14
institution: Galerie U Bílého jednorožce
type of exhibition: kolektivní

notes:
vyzváni výtvarníci žijící, tvořící či mající vztah k západním Čechám
vystaveno 43 prací
součástí výstavy kolekce plakátů vytvořených k poctě Vincenta van Gogha světovými umělci (dar Nadace Vincenta van Gogha z Amsterodamu)
během výstavy vidofilm o životě a díle Vincenta van Gogha nepřetržitá projekce osmdesáti stěžejních obrazů
vydána propagační taška
hudební produkce sourozenci Baierlovi
při vernisáži předal malíř Václav Malina dar Jiřího Koláře