Karel Kunca: Kresby ze skicáku

date of exhibition: 1990/11/11 - 1990/12/05
institution: Galerie U Bílého jednorožce
type of exhibition: autorská

notes:
cestopisné skicy
přízemí