Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby

date of exhibition: 2002/03/05 - 2002/04/05
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní