Dokouřeno? / Enough smoke?

date of exhibition: 2000/10/03 - 2000/10/14
institution: Galerie informačního centra Univerzity Palackého, Zbrojnice
type of exhibition: kolektivní