Dokouřeno? / Enough smoke?

date of exhibition: 2001/03
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: kolektivní