Tvorba vojáků základní služby zařazených k AVS 1974-1975

date of exhibition: 1975/06/19 - 1975/08/30
institution: Armádní výtvarné studio
type of exhibition: kolektivní