České výtvarné umění 1960-1990

date of exhibition: 1992/07/01 - 1992/09/20
institution: Středočeská galerie, výstavní síně
type of exhibition: kolektivní