Michael Rittstein: 98% vlhkosti

date of exhibition: 1999/04/14 -1999/05/07
institution: Galerie Západočeské univerzity
type of exhibition: autorská