Max Švabinský: Skutečnost, ráj a mýtus / Reality, Paradise and Myth

date of exhibition: 2002/04/25 - 2002/07/21
institution: Pražákův palác
type of exhibition: autorská