Pavla Francová: Pastely a hmatové kresby

date of exhibition: 2004/09/08 - 2004/11/01
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská

notes:
Od 17:00 zahraje skupina Klec