Pavel Šticha: Fotografie

date of exhibition: 1992/10/06 - 1992/10/18
institution: Studio Artama, informační a poradenské středisko pro místní kulturu Praha
type of exhibition: autorská