Jadran Šetlík: Portréty: Fotografické obrazy Jadrana Šetlíka z cyklu Galerie Milenia Jadran

date of exhibition: 2003/02/04 - 2003/02/20
institution: Muzeum Vyškovska
type of exhibition: autorská