Malování potmě: Televizní studio Ostrava uvádí Pavlu Francovou a její obrázky v dokumentu Pavla Štingla

date of exhibition: 2003/07
institution: Televizní studio
type of exhibition: nevýtvarná