Diep-Minh-Chau: Obrazy z bojujícího Vietnamu

date of exhibition: 1953?
institution: Galerie Práce
type of exhibition: autorská