Tomáš Ruller: Per-Form: Reálná virtualita / Dis-Play: Real Virtuality

date of exhibition: 1999/12/17 - 1999/12/29
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
horní sál