Jaromír Rybák

date of exhibition: 2001/10/11 - 2001/11/16
institution: Galerie na Jánském Vršku
type of exhibition: autorská