Milan Albich: Obrazy a kresby

date of exhibition: 1965/11/07 -
institution: Muzeum dělnického hnutí
type of exhibition: autorská