Mezinárodní bienále současného umění 2003

date of exhibition: 2003
institution: Veletržní palác
type of exhibition: kolektivní