Milan Albich: Obrazy, kresby

date of exhibition: 1981/10/02 - 1981/11/01
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská

notes:
na pozvánce uvedeno datum zahájení čtvrtek 1. října, opraveno na pátek 2. října