Bastart do vašich paspart

date of exhibition: 2000/012/01 - 2000/12/05
institution: Galerie Mona Lisa
type of exhibition: kolektivní

notes:
Oldřich Janota