LSD - lepší stránka dní, Miloš Karásek: Sochy, Juraj Závodný: Design

date of exhibition: 2001/05/31 - 2001/06/26
institution: Galerie Mona Lisa
type of exhibition: kolektivní

notes:
Jana Hlubinská