Libor Teichman, Luděk Peřina: Zahrada

date of exhibition: 2003/09/01 - 2003/09/06
institution: Galerie Mona Lisa
type of exhibition: kolektivní

notes:
host - Babí léto