Libor Teichman, Luděk Peřina: Zahrada

person, born
Peřina Luděk,
Teichmann Libor,