Cena Jindřicha Chalupeckého 1991

date of exhibition: 1992/05/29 - 1992/06/21
institution: Galerie Sýpka-Vlkov
type of exhibition: kolektivní

notes:
Souběžně s výstavou proběhlo několik divadelních představení režiséra Vladimíra Morávka s názvy SEN I - IV.
Doprovodný program vernisáže:
Sdružení pro jinou realitu - SEN No.IV - Zastavit čas (režie V. Morávek), hudební vystoupení ROCK skupiny KOMBAJN