Petr Císařovský: Mužové ze železa a jiné sochy

date of exhibition: 1996/01/19 -
institution: Ministerstvo vnitra, foyer
type of exhibition: autorská