Petr Císařovský: Kresby, Sedmdesátá a osmdesátá léta

date of exhibition: 1998/03/05 - 1998/04/01
institution: Galerie knihkupectví Paseka
type of exhibition: autorská