Milan Grygar: Antifony a Partitury

date of exhibition: 1963/03
institution: Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy
type of exhibition: autorská