Milan Grygar: Večer akustických kreseb

date of exhibition: 1968/01/26
institution: Malé divadlo hudby a poezie
type of exhibition: autorská