Tono Stano: Fascinace

date of exhibition: 2002/09/05 - 2002/10/13
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská