Byłam kim jesteś, Jestem kim być możecz: Kasia Śmigielska i Syla Nowakowska w obiektywie W. Jacka Szczurka

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2003   Byłam kim jesteś, Jestem kim byc możesz (Kasia Śmigielska i Syla Nowakowska w obiektywie W. Jacka Szczurka)