Bedřiška Uždilová: Obrazy a kresby z let 1980 - 2004

date of exhibition: 2004/02/27 - 2004/05/23
institution: Galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: autorská

notes:
zámecká jízdárna