Michael Rittstein: Kresby

date of exhibition: 1986
institution: Jednotné zemědělské družstvo
type of exhibition: autorská