Dana Kyndrová: Žena / Woman, mezi vdechnutím a vydechnutím

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2003   Dana Kyndrová: Žena mezi vdechnutím a vydechnutím / Woman between inhaling and exhaling