Malíř sběratelem: Kresba a grafika ze sbírky ak. mal. Miloslava Holého

date of exhibition: 2018/03/08 - 2018/06/10
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Název dle katalogu: Malíř sběratel. Kresba a grafika ze sbírky Miloslava Holého