Dana Puchnarová: Sny o civilizaci

date of exhibition: 1981/08/18 - 1981/09/06
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: autorská

notes:
výstava pořádána pod záštitou OV ČSŽ na počest světového kongresu žen MDFŽ Praha