Milan Grygar: 1991

date of exhibition: 1991/09/11 - 1991/10/13
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: autorská