Milan Grygar: 1991

date of exhibition: 1991
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: autorská