Práce na papíře / Works on Paper

date of exhibition: 1997/04/08 - 1997/05/03
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní