Common Space

date of exhibition: 1993/11/26 - 1993/12/20
institution: Slovenská vysoká škola technická, Fakulta architektury
type of exhibition: kolektivní