Diplomové práce studentů ateliéru Sochařství II

date of exhibition: 2005/06/14 - 2005/09/14
institution: Karolinum
type of exhibition: kolektivní