Pocta profesorovi Ladislavovi Vychodilovi

date of exhibition: 1995
institution: Národné divadelné centrum
type of exhibition: autorská