Podzemní Olomouc

date of exhibition: 2007/06/15
institution: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
20:45 - 21:45
V rámci akce: Muzejní noc aneb Noc opery a příběhů pržitých i vyprávěných.
Antonín Schindler poodkryje tajemství podzemního světa.