Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika 1966-1969

date of exhibition: 1970/01
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: autorská