Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika

date of exhibition: 1996/09/27 - 1996/10/27
institution: Suchardův dům
type of exhibition: autorská