Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika

date of exhibition: 1981/09
institution: Okresní galerie
type of exhibition: autorská