Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika

date of exhibition: 1979/07
institution: Východočeská galerie v Pardubicích
type of exhibition: autorská