Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika

date of exhibition: 1979/08 - 1979/09
institution: Galerie d
type of exhibition: autorská